Directlarm bergslagen

 

Välkommna till Directlarm Bergslagens hemsida!

Directlarm Bergslagen AB är en professionell partner firma till Securitas Direct som ansvarar för försäljning och installation av Securitas Directs larm produkter inom områdena Mälardalen och Bergslagen. Vi erbjuder även högklassiga brandlarmsanläggningar och är certifierade inom både brand och inbrotts säkerhet.

Vi har under dem flesta åren jobbat primärt med inbrottssäkerhet via Securitas Direct men har under senare år valt att utbilda mer och mer av våran personal inom brandsäkerhet, detta har lett till att majoriteten av personalen är utbildade inom både inbrottslarms teknik likaväl som brandlarms teknik, tack vare våran väl utbildade personal och det faktum att vi varit inom säkerhetsbranchen i snart 20 år gör oss till det bästa valet för just din säkerhetsanläggning!

 

Powered by CouchCMS