Brandlarm

En livförsäkring

Ingen gillar när det brinner, allra minst försäkringsbolag och myndigheter. Directlarm Bergslagen är godkänd anläggningsfirma för brandlarm vilket innebär att det larm vi installerar uppfyller kraven enligt SBF 110.
Vi hjälper dig att välja det brandlarm som passar dina behov och lokaler.
Det finns många varianter av brandlarm att välja bland. System med lokala larm med siren eller tal, uppkoppling direkt mot Räddningstjänsten eller system med integrerade nödbelysningar och hänvisningsarmaturer.

Det går att få allt tekniskt: rökdetektorer, sirener, utrymningsskyltar och nödljus i samma system. Det underlättar installation och det systematiska brandskyddsarbetet när systemet väl är installerat.

Vi tar fram ritningar för ditt brand/utrymningslarm och utrymningsplaner för er verksamhet. Om behov finns kan vi ta fram cadritningar till din fastighet.

Har du redan ett befintliga brandlarm, kan vi sköta allt från service och underhåll till provning av det. Vi kan även hjälpa till med att byta ert befintliga larm i etapper så man kan sprida kostnader.

Leverantörer

Hedengren Security

Hedengren Sverige är en ledande nordisk leverantör av säkerhetsteknik. De levererar enskilda systemlösningar samt integrerade helheter för de flesta säkerhetssystem inom brandlarm– och nödlbelysningssystem och talat utrymmningslarm. Deras heltäckande integrerade system har under årtionden löst säkerhetstekniska behov inom offentlig förvaltning, finanssektorn, handeln och industrin samt den privata sektorn.

Begär offert