Överfallslarm

Överfallslarm

Med överfallslarm är medarbetaren aldrig ensam.
Ingen ska känna sig hotad på jobbet. Ett överfallslarm är ett personskydd integrerat i ditt säkerhetssystem, med larm och kameror, som sätter din personal i ständig kontakt med vår larmcentral. Överfallslarmet finns till för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Om något skulle hända är hjälpen ett knapptryck bort.

Leverantörer

Securitas Direct

Begär offert